นายกสภาสภาสถาบัน และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ร่วมงาน 60 ปีสถาปนาคณะรัฐประศาสนศาสตร์

นายกสภาสภาสถาบัน และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ร่วมงาน 60 ปีสถาปนาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ เมื่อวันที่